SİGORTA BROKERİ

ayna-gümrük
 • T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın özel izniyle kurulur ve müsteşarlığın denetimine tabidir.
 • Sigorta brokeri, müşteri ile sigorta şirketini buluşturan bir aracı kurumdur.
 • Minimum 10 yıllık sigortacılık deneyimi olan kişiler tarafından kurulur ve yönetilir.
 • Müşterinin sigorta şirketi karşısındaki sözleşmesel haklarını koruyan müşterinin temsilcisidir
 • Konusunda tecrübeli ve üniversite mezunu teknik personel çalıştırmak zorundadır.
 • Piyasadaki ihtiyaca göre özel sigorta poliçeleri oluşturma yetkisi vardır.

Sigorta Brokeri

Broker, sigorta şirketlerinin değil, müşterinin temsilcisidir. Bu nedenle sigortalı adına en uygun olan risk yönetim ve sigorta programını tarafsız olarak belirler ve uygulamada çıkan problemlerde sigortalı hakkını sigorta şirketine karşı koruyarak çözer,

Broker; sigorta şirketlerini temsil eden diğer aracıların aksine, temsil etmekte olduğu sigorta şirketinin ürünleri ile kısıtlı olmayıp, tamamen müşteriye özel sigorta programları hazırlayıp, bunların sigorta şirketleri tarafından yürütülmesini sağlar.

Sigorta Brokeri İle Çalışmak Ne Kazandırır?

 • Sigorta brokerleri sizi temsil eder.
 • Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidir. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesini en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları yönlendirmekle görevlidir.
 • Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir.
 • Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır.
 • Sigorta brokerliği güçlü mali yapı gerektirir.
 • Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir.
 • Sigorta brokerleri, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenir.
 • Sigorta brokerleri bağımsızdır.

Sigorta Brokerinin, acente ve diğer dağıtım kanallarından farklılığı nedir?

Sigorta acentesi bir sözleşme ile bağlı bulunduğu sigorta şirketinin temsilcisi olarak o şirketin ürünlerinin tanıtım ve pazarlaması ile görevli olup, o şirketin talimatları doğrultusunda çalışmak zorunluluğundadır. Sigorta Brokeri ise, yasaların emrettiği şekilde Devletin denetimi altında hiçbir sigorta şirketinin temsilcisi olmaksızın sigortalısının vekili sıfatı ile sigortalısının hak ve hukukunu korumak ile görevli kılınmış kişi ve kuruluştur. Sigorta brokeri, sigortalısının hak ve hukukunu korumak görevini yerine getirmediği takdirde sigortalısına ve devlete karşı sorumluluk taşır.