SAĞLIK SİGORTASI

Fiyat Çalışması Formu

İlgilendiğiniz Sigorta Türü

İlgilinin Adı Soyadı:

Telefon Numarası:

E-mail Adresi:


Not: Sağlık sigortası fiyat çalışmaları hiçbir medikal rahatsızlığı olmayanlar için standart bir çalışmadır.

ayna-gümrük

Bireysel Sağlık

Sağlık Sigortası: Hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış, kişiye özel sigortalardır. Sağlık giderleriniz poliçenizde belirtilen limitler ve poliçe genel - özel şartları dahilinde karşılanır. Dilerseniz daha uygun fiyatlarla B sınıfı hastaneleri kapsayan alternatif ürünlerden poliçe de satın alabilmektesiniz.

Sağlık Sigortaları poliçe teminat içeriğine göre ( acil yardım, check-up . PSA ve Mamografi gibi ) sağlık hizmetlerini de sunmaktadır.

Ayrıca; kendi vatanından başka bir ülkede iş durumu sebebiyle yaşayan kişiler özel sağlık sigortası da yaptırabilme imkanına sahip olacaktır.(EKSPAT)

Acil Sağlığım Sigortası

Acil Sağlığım Sigortası yaptırın, hayatınızı tehdit edebilecek hastalık / kaza durumlarında içiniz rahat olsun. Trafik kazası, suda boğulma, elektrik çarpması, zehirlenmeler, mine kanaması, göz yaralanmaları gibi poliçe özel şartlarında yer alan acil durumlar; özel şartlar dahilinde hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderleri poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılanır.

Kritik Hastalıklar Sigortası

Miyokard infarktüsü (kalp krizi), hastalık sonucu inme, kanser, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak kaybı, multiple sclerosis, kalp kapakçığı değişimi, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, büyük yanıklar, körlük ve organ nakilleri gibi rahatsızlıkların gerçekleşmesi durumunda poliçede belirlenmiş olan teminat limiti sigortalıya ödenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda sigorta şirketinizle bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir. İlgili kurumda sadece SGK katılım payı olarak belirlenen güncel tutar olan 12 TL katılımı ödeyerek işlemlerinizi tamamlayabilmektesiniz.

Bu poliçeye sahip olabilmek için ; TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olmanız ve sigorta şirketlerinin özel şartlarında belirtmiş olduğu maximum giriş yaşından önce bu sigortayı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlara Oturma İzni İçin Sigorta

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yönetmelik kapsamında yabancı uyruklu diğer ülke vatandaşlarının zorunlu olarak yaptırması gereken sigorta türüdür.Tüm sigorta şirketlerinde B sınıfı hastane ağlarında geçerlidir.

Kurumsal Sağlık Sigortası

Sorumluluk sahibi olmanın önemini biliyor, sizin sorumluluğunuzdakileri de güvence altına alıyoruz. Artık çalışanlarınız için endişelenmeyi bırakabilirsiniz. Şirketiniz çalışanlarını ve dilerseniz aile bireylerini (eş ve çocuklar) sigorta kapsamına alabiliyoruz. Bunun için Grup Sağlık Sigortalarından yararlanabilir bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyeceğiniz planlarla çalışanlarınızın ve ailelerinin her türlü sağlık sorunlarına çözüm bulabilirsiniz.

Doğum Teminatlı Poliçe

Dilerseniz yatarak tedavi ve doğum teminatı dahil sigorta yaptırarak; sadece 5 ay bekleme süresi ile doğum teminatlı özel sağlık sigortasına sahip olabilir ve bebeğiniz dünyaya geldiğinde, bebeğinizi de gün esaslı olarak sigorta poliçenize dahil ettirebilirsiniz.

Hamilelik ve Doğum Teminatı, SİGORTALI 'nın Hamilelik ve Doğum Teminatı bulunan poliçe kapsamına dahil olmasından en az "5 ay" sonra başlayacak hamilelikleri için geçerlidir. Bu sürenin başlangıcı olarak bebek ultrasonografisi bulguları ve son adet tarihi dikkate alınır. Doğum Teminatı için 5 aylık bekleme dönemini tamamlamayan sigortalının doğum, hamilelik komplikasyonu ve/veya takibi ile ilgili giderleri de teminat kapsamı dışındadır.

Sağlık Sigortası Avantajı

Sağlık Sigortaları için ödenen primlerin vergi matrahından indirilmesidir.

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, Sağlık Sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler

Sağlık Sigortası

Grup Sağlık Sigortaları

 • Sağlık
 • Tamamlayıcı Sağlık
 • Acil Sağlık
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Sağlık
 • Ferdi Kaza
 • Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
 • Hayat Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortaları

 • Sağlık
 • Tamamlayıcı Sağlık
 • Acil Sağlık
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Sağlık
 • Hayat Sigortası
 • Yabancı Uyruklu Kişilere Oturma İzni İçin Sağlık Sigortası
 • Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
 • BES

Hizmetlerimiz

 • İhtiyaçlarınızın belirlenmesi
 • Uzun vadeli ve ekonomik çözümlerin üretilmesi
 • Sigorta şirketleriyle görüşerek tekliflerin oluşturulması
 • Tekliflerin teminatlarını, fiyatlarını karşılaştırmalı olarak raporlanması
 • Poliçenizi alırken dikkat etmeniz gereken hususların size sunulması
 • Onayladığınız teklifin poliçeleştirilmesi
 • Hasarınızı yönetilmesi
 • Asistan hizmetlerin etkin hale getirilmesi