EMEKLİLİK SİGORTASI

Fiyat Çalışması Formu

İlgilinin Adı Soyadı

Ödemek İstediğiniz Aylık Katkı Payı:

Telefon Numarası

E-mail Adresiayna-gümrük

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,

Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,

Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

BES, %25 devlet katkısı ile artık daha da avantajlı!


1 Ocak 2013'te başlayan yeni BES dönemiyle birlikte, artık BES daha avantajlı. Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sağlıyor. Örneğin, hesabınıza 200 TL katkı payı yatırarak 50 TL devlet katkısından yararlanabilecek ve 250 TL'lik birikim yapabileceksiniz.


Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilecek. Eşiniz, 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz ve yakınlarınız için sözleşme yaparak ailenizdeki herkesin ayrı ayrı devlet katkısından faydalanmasını sağlayabileceksiniz. Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Hizmetlerimiz

  • İhtiyaçlarınızın belirlenmesi
  • Uzun vadeli ve ekonomik çözümlerin üretilmesi
  • Sigorta şirketleriyle görüşerek tekliflerin oluşturulması
  • Tekliflerin teminatlarını, fiyatlarını karşılaştırmalı olarak raporlanması
  • Poliçenizi alırken dikkat etmeniz gereken hususları size sunulması
  • Onayladığınız teklifin poliçeleştirilmesi