DİĞER SİGORTALAR

Fiyat Çalışması Formu

İlgilinin Adı Soyadı:

Telefon Numarası:

E-mail Adresi:ayna-gümrük

YANGIN SİGORTALARI

Konut Paket Sigortası

Konut Paket Sigortası; yangın ve diğer risklere karşı eve ve eşyalara gelebilecek zararları karşılayan bir sigorta paketidir. Geniş kapsamlı teminatları ile en değerli yaşam alanınız evinizi, sizi ve evde yaşayan sevdiklerinizi güvence altına alıyor.

Eviniz sizin ve sevdiklerinizin huzur içinde yaşadığı bir kaledir. Konut sigortası ile evinizi beklenmedik risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Ev sigortası satın alırken ev sigortası fiyatlarının yanı sıra değişen iklim koşulları, aşırı yağışlar, depremler, yangınlar ve hırsızlıklara karşı tam güvence için doğru teminatların seçilmesine özen göstermelisiniz.

Dask Poliçesi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle; deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilâk ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

İş yeri Paket Sigortası

İş yeri Paket Sigortası siz iş yeri sahipleri düşünülerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketidir.

Dükkanınızdaki mallardan dekorasyonunuza, müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları ekonomik bir şekilde güvence altına alabilirsiniz.

Ayrıca kendinizi, çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve çevrenizi de korumuş olursunuz.

Ortak Alanlar Sigortası

Modern yaşam kentlerinin bir getirisi olan apartman ve site tipi yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek tek bir poliçe olan ortak alanlar poliçesi ile sigorta konusu olan betonarme apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarında, belirtilen teminatlar kapsamındaki rizikolar teminat altına alınmaktadır.

Akaryakıt Sigortası

Akaryakıt Sigortası akaryakıt istasyonlarının binalarını, istasyon alanını örten kanopiyi, pompa ve akaryakıt tanklarını, stokta bulunan akaryakıtı, satış mağazasında bulunan malları, kasadaki para ve kıymetli evrakı, pompacının üzerinde bulunan parayı, üçüncü şahısların bedeni ve maddi zararlarını, makineleri ve elektronik cihazları güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Otel Sigortası

Otel Sigortası, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Eczane Sigortası

Eczane Sigortası eczanelerde meydana gelebilecek riskler dikkate alınarak oluşturulan eczane iş koluna bağlı teminatların yanı sıra; standart, isteğe bağlı ve Generali Sigorta'nın sunduğu özel teminatları içermektedir.

Fabrika Sigortası

İşyeri Sigortası’nın bir çeşidi olarak da gösterilen Fabrika Sigortası, daha büyük çaplı işletmelerin, üretim evlerinin ve atölyelerin sigortalanmasını ifade etmekte ve İşyeri Sigortası ile benzer teminatları içermektedir.

Fabrikalar, imalathaneler, depo ve atölyeler, ambarlar ve ardiyeler Fabrika Sigortası kapsamında bulunan işletmelerdir ve Fabrika Sigortası ile yangın, infilak, deprem, taşıt çarpmalarından doğan zararlar, hırsızlık, iş durması, grev ve lokavt gibi durumlarda yaşanan kargaşadan doğan zararlara karşı teminat altına alınmakta ve sigortalı bu teminatlara isteği doğrultusunda teminat ekletebilmektedir. Poliçe, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda genişletilmesi seçeneğinin yanı sıra, çok daha geniş çaplı bir güvence de sağlamaktadır.

Yangın Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

NAKLİYAT SİGORTALARI

Emtia Nakliyat Sigortaları

Uluslararası ve yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve nakliyat emtia sigorta poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

 • Kazalar
 • Hırsızlık
 • Yükleme-boşaltma hasarları
 • Doğal afetler

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet (Sorumluluk) Sigortaları

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

Nakliyat Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

TEKNE SİGORTALARI

Tekne (Hull) Sigortaları

Gemilerin kötü hava şartları, fırtına, karaya oturma, çarpma ve çarpışma sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.

Yat Sigortaları

Denizde, karada, tamirde, çekek yerinde depoda iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır.

Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

Tekne Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Elektronik Cihaz Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Makine Kırılması Sigortaları

Sigortalı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

İnşaat All Risks Sigortaları

İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.

Montaj All Risks Sigortaları

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.

Mühendislik Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

SORUMLULUK SİGORTALARI

İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası

Işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. Işverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınır.

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası sigorta ettireni 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası işletme olarak ürettiğiniz veya sunduğunuz ürünlerin kullanılması esnasında 3. Kişilere veya mallara vereceğiniz zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatların, Mali Müşavir / Yeminli mali müşavirlerin, Mimarların, Mühendislerin, v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Hekim Sorumluluk Sigortası

Hekim sorumluluk sigortası 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir ve tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak değiştirilmiştir.

Bu ürün hekimlerimizi herhangi bir mesleki faaliyeti nedeniyle verdikleri müdahaleye karşı güvence altına almaktadır.

Her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Sorumluluk Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

FERDİ KAZA SİGORTALARI

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

HAVACILIK SİGORTALARI

Hava Araçları Gövde Sigortaları;

Gövde sigortaları, sigorta konusu hava taşıtlarının uçuşları sırasında, yerde hareket esnasında (taksi hali) veya dururken bir kaza sonucunda maruz kalacakları ziya ve hasarları güvence altına alır.

Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları;

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluk da, yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.

Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortaları;

Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.

Havacılık Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI

Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir. Yurtdışı seyahat sigortası özelikle Avrupa Ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması  nedeniyle (Schengen vizesi) “vize sigortası” olarak da bilinir.

Seyahat sigortası satın alırken, poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerine, seyahat edecek kişi sayısına, ziyaret edeceğiniz ülkenin varsa vize şartlarına uygunluğuna, dikkat etmeniz çok önemlidir.

Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllıktır. Ücretlendirme sistemi de bu doğrultuda değişiklik gösterir.

Seyahat Sağlık Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

ENDÜSTRİYEL SİGORTALAR

Sigorta ettirenin sevk ettiği malın bedelinin alıcı tarafından ödenmemesi riskine karşı güvence altına alan sigortadır.

Standart sigorta sistematiğinden farklı bir yaklaşımla hem koruma sağlama hem de iş geliştirmeye destek fonksiyonları bulunmaktadır.

 • Risk yönetimi : Alıcıların düzenli olarak incelenmesi,finansal durumlarının düzenli kontrol ve takibi
 • Borç tahsilatı : Ödenmeyen alacakların tahsili için gerekli bütün adımların takip ve yönetimi
 • Tazminat ödeme: Kredi limitleri ve poliçe şartları çerçevesinde ödenmeyen alacakların tazmini

Poliçe satın aldıktan sonra, müşteriye verilecek olan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile limit sorgulama, limit değişikliği işlemleri bizzat poliçe sahibi tarafınca aracısız olarak online olarak yapılabilmektedir.

Endüstriyel Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın.

Hizmetlerimiz

 • Sigorta şirketleri ile görüşerek ihtiyacınıza yönelik tekliflerin hazırlanması
 • Karşılaştırmalı tekliflerin raporlanması
 • Poliçenizi alırken dikkat etmeniz gereken hususların size sunulması
 • Onayladığınız teklifin poliçeleştirilmesi
 • Hasarınızın yönetilmesi
 • Asistan hizmetlerin etkin hale getirilmesi