KASKO VE TRAFİK

Fiyat Çalışması Formu

İlgilendiğiniz Sigorta Türü

Araçın Durumu

İlgilinin Adı Soyadı:

Telefon Numarası:

E-mail Adresi:ayna-gümrük

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Kasko sigortasının başlangıcı ve bitimi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer.

Kasko ve Trafik Farkları Nelerdir?

 • Kasko isteğe bağlı, trafik sigortası zorunludur
 • Trafik sigortası karşı tarafın, kasko ise hem sizin hem de karşı tarafın hasarını karşılar
 • Riskleri karşılama limitleri farklıdır
 • Hasarsızlık İndirimleri ( Trafik sigortası maksimum %20'ye ulaşır , Kasko sigortası %65 oranına çıkabilmektedir.
 • Çalınma Durumunda;
  Trafik: Karşılamaz
  Kasko: Aracınızın kasko poliçesinde belirlenen bedeline kadar karşılar.
 • Deprem Durumunda;
  Trafik: Karşılamaz
  Kasko: Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.
 • Yanma Durumunda;
  Trafik: Karşılamaz
  Kasko: Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.
 • Terör Durumunda;
  Trafik: Karşılamaz
  Kasko: Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.
 • Sel Durumunda;
  Trafik: Karşılamaz
  Kasko: Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.

Pert Kasko Nedir?

Pert Kasko Sigortası ile alınan sağlanan güvence; aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, aracın yanması aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklinde oluşan hasarlarda, %60 ın üzerinde olduğu durumlarda karşılanır.

Yeşil Kart Sigortası Nedir?

Yeşil Kart Sertifikası Türk Hükümeti’nin de imzaladığı 1959 tarihli Strasbourg Anlaşması çerçevesinde yeşil kart sistemi dahilindeki ülkelere Mali Mesuliyet Poliçesinin uluslararası uzantısı şeklinde kaza mahalli ülke mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat veren yeşil renkli ve uluslar arası tek bir formatla düzenlenen bir belgedir. Yani trafik sigortasının yurtdışı halidir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigortayla sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu araçta yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Kaza Halinde Ulaşabileceğimiz Sigorta Şirketleri

Hasar İhbar Telefon Numaraları ve Mail Adresleri

Hizmetlerimiz

 • Sigorta şirketleri ile görüşerek ihtiyacınıza yönelik tekliflerin hazırlanması
 • Karşılaştırmalı tekliflerin raporlanması
 • Poliçenizi alırken dikkat etmeniz gereken hususların size sunulması
 • Onayladığınız teklifin poliçeleştirilmesi
 • Hasarınızın yönetilmesi
 • Asistan hizmetlerin etkin hale getirilmesi